666slotclub กรณีสำหรับการฝึกสอนที่แข็งแกร่งขึ้น

666slotclub กรณีสำหรับการฝึกสอนที่แข็งแกร่งขึ้น

การฝึกสอนที่มีส่วนร่วมและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบบองค์รวมของบุคคลสามารถเป็นเครื่องมือใน 666slotclub การพัฒนาสังคมการกีฬาที่แข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกีฬาที่มีความพิการ

ระบอบประชาธิปไตยใหม่อย่างเนปาลต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ด้วยเหตุนี้ ความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เกิดจากความเปราะบางของระบบการเมืองจึงเป็นอุปสรรคต่อการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ในบริบทดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจที่คำถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการส่วนใหญ่ถูกละเลย และในโอกาสที่หายากที่การดำเนินการทางกฎหมายเกิดขึ้น ช่องว่างขนาดใหญ่ในการดำเนินการของพวกเขามีอยู่

ตัวอย่างเช่น แม้จะมีกฎหมายด้านความทุพพลภาพฉบับใหม่ประกาศใช้ในปี 2560 ซึ่งทำให้เนปาลสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ แต่ก็ยังมีอีกมากที่ต้องทำในประเทศเพื่อควบคุมสิทธิของคนพิการ

กีฬาดัดแปลงสามารถปูทางได้หรือไม่?

ในประเทศ กีฬาอาชีพและกึ่งอาชีพกำลังเฟื่องฟู โดยมีลีกใหม่ๆ เกิดขึ้นและมีผู้สนับสนุนองค์กรจำนวนมากที่สนับสนุนพวกเขา การพัฒนากีฬาที่มีแนวโน้มดีดังกล่าวสามารถประกาศการมุ่งเน้นไปที่การรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่ดีกว่าสำหรับกีฬาที่ปรับเปลี่ยนได้หรือไม่?

แม้ว่าจะมีความสำเร็จบางอย่างในเนปาล แต่เราต้องทำมากกว่านี้ ในอีกด้านหนึ่ง มีเสียงร้องของภาคประชาสังคมที่นำโดยนักกีฬาที่มีความพิการซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้สนับสนุนและผู้สนับสนุนเรียกร้องให้มีบทบาทที่แข็งแกร่งขึ้นของกีฬาปรับตัว หนึ่งในชัยชนะของขบวนการนี้คือ ก่อนเกิดโรคระบาด รัฐบาลรับประกันว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาดัดแปลงระดับชาติประจำปี

ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความดื้อรั้น ความมุ่งมั่น และความมุ่งมั่นแน่วแน่ นักกีฬาที่มีความพิการและองค์กรที่แสดงถึงความสนใจของพวกเขา (ทั้งหมดนำและขับเคลื่อนโดยคนพิการ) ประสบความสำเร็จ ทว่าการเคลื่อนไหวต้องการมากขึ้นและถูกต้อง

การทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบัน เช่น หน่วยงานราชการและกระทรวงยังคงเป็นกุญแจสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน องค์กรภาคประชาสังคมก็ต้องเดินหน้า ปูทางด้วยการสนับสนุนและนำร่องความคิดริเริ่มใหม่ๆ

เสริมสร้างการฝึกสอน

โดยปกติ ความสนใจจะอยู่ที่การจัดงานกีฬาดัดแปลงระดับชาติครั้งใหญ่ แน่นอนว่าเราต้องการกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากกีฬาที่ปรับเปลี่ยนได้ทำให้นักกีฬาที่มีความพิการมีทัศนวิสัย ความเคารพ และการยอมรับว่าพวกเขาสมควรได้รับอย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมกีฬาในประเทศคือการฝึกสอน สิ่งนี้เป็นจริงไม่เพียงแต่สำหรับกีฬาที่ปรับเปลี่ยนได้เท่านั้น

เราทุกคนรู้ดีว่ากีฬาคือความสามัคคี และผู้คนจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และผู้ที่มีความพิการหรือไม่มีความทุพพลภาพ สามารถมารวมตัวกันและสร้างรากฐานสำหรับสังคมที่เหนียวแน่นและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น ในประเทศอย่างเนปาลซึ่งมีความหลากหลายมากแต่ยังคงรักษาความไม่เท่าเทียมกันไว้ด้วย การลงทุนในแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานการฝึกสอนในเชิงบวกและอิงตามหลักการจะช่วยให้บรรลุสังคมที่ครอบคลุมมากขึ้น

แนวทางการฝึกสอนที่แข็งแกร่งขึ้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อกีฬาที่ปรับตัวได้เท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อชุมชนนักกีฬาและโค้ชทั่วประเทศอีกด้วย หากมาตรฐานการฝึกสอนมีประสิทธิภาพและครอบคลุม ไม่เพียงแต่เน้นที่ประสิทธิภาพ แต่ยังจัดลำดับความสำคัญของมิติเชิงบวกของกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสังคมที่ใหญ่ขึ้น เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมากในการสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันในกีฬา

ผู้ทุพพลภาพและผู้ที่ไม่มี ผู้ที่มีเงินสามารถฝึกกีฬาและผู้ที่ไม่สามารถ ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มารวมกันในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่การฝึกสอนต้องยอมรับการรวมและความหลากหลายเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาของนักกีฬา นักกีฬาที่พัฒนาแบบองค์รวมในฐานะแชมป์และในฐานะพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ

การฝึกสอนที่ดีขึ้นสามารถเป็นเครื่องมือในการเตือนเราว่าการต่อสู้เพื่อสนามกีฬาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นไม่ควรถูกมองว่าเป็นการต่อสู้เพียงลำพังที่ดำเนินการโดยคนพิการและผู้ที่อยู่ในสังคมที่ล้าหลัง เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน และทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย นักกีฬา โค้ช และแฟนๆ แต่ละคน ผู้ที่มีความทุพพลภาพและผู้ที่ไม่มี ผู้มีสิทธิพิเศษและผู้ที่ไม่มี

การได้รับการฝึกสอนที่ถูกต้องไม่เพียงแต่สร้างความแตกต่างในการเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพของนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้อีกด้วย ความรับผิดชอบนี้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของการฝึกสอนแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพในประเทศ การฝึกสอนแบบองค์รวมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การรวมและความเคารพสามารถยกระดับกีฬาในเนปาล แต่ยังช่วยให้ประเทศนี้แข็งแกร่งขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น

การฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมสามารถเชื่อมช่องว่างที่มีอยู่ และรวมนักกีฬาและโค้ชทั้งหมดเข้าด้วยกันรอบ ๆ เป้าหมายกีฬาที่ครอบคลุม – บรรลุความเป็นเลิศส่วนบุคคล แข่งขันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และนำผู้คนมารวมกันในขณะที่มีส่วนทำให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

Pawan Ghimire เป็นประธานสมาคมคริกเก็ตคนตาบอดในประเทศเนปาลและรองประธานคนที่สองของ World Blind Cricket Limited ในสหราชอาณาจักร 666slotclub